Despre noi

Misiunea şcolii „Ion Creangă”:

Ø  Asigură educaţia de baza a tuturor elevilor săi, prin formarea abilităţilor de scriere, calcul matematic, utilizare eficientă a calculatorului atât pentru examene cât şi în situaţii de viaţă;

Ø  Creează şanse egale tuturor elevilor şi asigură un traseu educaţional individualizat, astfel încât fiecare să poată opta pentru o filieră de învăţământ în raport cu aspiraţiile şi aptitudinile proprii;

Ø  Formează motivaţia pentru participarea activă la viaţa socială şi politică precum şi competenţele-cheie specifice unei societăţi democratice:

·         Competenţe de comunicare în situaţii reale;

·         Motivaţia pentru învăţarea permanentă;

·        Luarea deciziilor şi exprimarea opiniilor, folosind gândirea critică şi creativă;

·        Dezvoltarea unei atitudini pozitive de cooperare şi toleranţă;

·         Preţuirea familiei şi a vieţii private în general.