01/09/2009 16:24

1. EDUCAŢIE, CULTURĂ, ISTORIE - primul proiect Comenius al școlii Ion Creangă

 

În anul școlar 2009-2010, școala „Ion Creangă” a început derularea unui proiect de parteneriat şcolar multilateral realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – componenta Comenius.

Intitulată „Educaţie, cultură, istorie”, acţiunea va fi realizată în colaborare cu şcoli din Turcia (Kızıltepe Vatan İlköğretim Okulu), din Bulgaria (SOU “Georgi Karavelov” – Shivachevo) şi din Estonia (Kiviõli 1 Secondary School).

Proiectul urmăreşte să pună în evidență modul cum școli din diferite țări europene pregătesc elevii pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Obiectivele sunt axate pe dezvoltarea, atât în rândul elevilor cât și al cadrelor didactice implicate, a abilitatăților de a folosi limbile străine, de a comunica mai ușor atât în limba engleză cât şi în limba maternă, de a folosi Internetul si computerul. Tinerii noştri vor fi puşi în situaţii reale de comunicare cu elevii parteneri, fie în timpul reuniunilor de proiect, fie online prin Internet şi vor avea prilejul de a recepta pe viu, direct de la sursă, anumite aspecte ale culturii acestora (cântece şi dansuri populare, tradiţii, istorie), dar şi momente ale vieţii cotidiene, în special a celei şcolare. Cunoașterea reciprocă se va concretiza în dezvoltarea comportamentului tolerant faţă de oameni şi culturi din spaţii diferite.

O sută de elevii de la şcoala Ion Creangă vor fi implicaţi în activităţi variate, ce se vor desfăşura pe durata a doi ani şcolari. Ei vor participa la crearea unor produse finale care cu siguranţă le vor trezi interesul şi îi vor determina să-şi petreacă timpul liber în mod plăcut şi util: un site al proiectului, o carte hazlie pentru tineri, un calendar al evenimentelor importante din cele trei ţări, te, în toate limbile native precum şi în engleză (care este şi limba de comunicare a proiectului). În şcoala va fi permanent actualizat un Colţ Comenius, adică un panou cu informaţii despre parteneri, despre activităţi, despre produsele realizate de elevi. Activităţile sportive şi artistice vor fi de asemenea prezente în programul de activitate al elevilor din grupul ţintă.

În cei doi ani cât va dura proiectul, se vor desfăşura opt reuniuni de proiect. Fiecare şcoală va participa la şase vizite şi va fi gazdă de două ori. Cel puţin 20 de elevi şi 4 cadre didactice din fiecare ţară vor participa la mobilităţi şi având astfel posibilitatea să viziteze şcolile partenere şi să cunoască direct sistemul educaţional din celelalte ţări, vor putea admira şi studia diferite obiective turistice din zonele respective.

 

Sperăm ca beneficiile şi deschiderea pe care proiectele europene le aduc în general în şcoli să ofere şi elevilor şi cadrelor didactice din şcoala noastră satisfacţia unei experienţe inedite şi motivaţia acceptării unor noi provocări.

Prof. Iuliana Asăvoaie, coordonator proiect

—————

Back


    Ion Creangă (1837-1889)