Burse Comenius pentru formare continua - profesori

Componenta: Comenius – formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară

Finanțator: Uniunea Europeană

Cursul: Multimedia şi interactivitate în elearning

Locaţia: Wiener Neustadt, Austria

Instituţia organizatoare: Europäische Bildungsinitiative (Iniţiativa Europeană pentru Educaţie)

Perioada: 29 iunie – 3 iulie 2010

 

Participant din școala Ion Creangă, Iași: prof. Iuliana Asăvoaie

 

                Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, finanţat de către Comisia Europeană, prin componenta Comenius – formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară, sprijină financiar participarea cadrelor didactice la stagii de formare continuă desfăşurate în diferite ţări ale Uniunii Europene, prin acordarea de granturi pentru mobilităţi individuale. Scopul urmărit prin acest program este acela de a creşte calitatea învăţământului şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie.

Beneficiind de acest cadru, opt profesori din România, Grecia şi Spania au participat, în perioada 29 iunie – 3 iulie, la stagiul de formare continuă cu tema Multimedia şi interactivitate în e-learning, organizat de Europäische Bildungsinitiative (Iniţiativa Europeană pentru Educaţie) din Wiener Neustadt, Austria. Municipiul Iaşi a fost reprezentat la acest curs de către prof. Iuliana Asăvoaie de la şcoala Ion Creangă.

Cursul, susţinut de prof. Peter Mazohl, preşedintele EBI, a avut o durată de 50 de ore, dintre care 25 de ore de învăţare la distanţă (e-learning), realizată de către participanţi prin accesarea materialelor postate pe platforma Moodle, înainte de venirea lor în Austria, şi 25 de ore de activităţi practice desfăşurate în laboratorul IT al Bundesgymnasium Babenbergerring din Wiener Neustadt.

Obiectivele stagiului au urmărit dezvoltarea competenţelor IT ale cursanţilor încât aceştia să fie capabili de a crea unităţi e-learning, folosind conţinut multimedia. Pentru aceasta, participanţii au învăţat să utilizeze programe care permit crearea de materiale interactive (cum ar fi fişierele shockwave), să prelucreze fişiere audio şi video şi să le integreze în platforma e-learning Moodle. Principala metodă utilizată a fost blended learning.

În finalul stagiului, participanţii şi-au probat competenţele dobândite realizând o lecţie şi un test pe platforma Moodle, un fişier video folosind softul Photostory 3, o lecţie sub formă de pachet SCORM, cu texte şi imagini. Pentru prestaţia lor au fost recompensaţi cu un Certificat de participare precum şi un Certificat de Mobilitate Europass.

Recomand acest curs celor care vor să-şi perfecţioneze activitatea didactică prin utilizarea computerului la ore, pentru a-şi crea propriile lecţii sau celor care vor să încerce introducerea e-learningului şi în învăţământul preuniversitar. Nu trebuie să fii profesor de informatică pentru a face faţă acestui curs dar, evident, nu trebuie să fii nici începător în domeniu.

Adiacent acestui curs am avut posibilitatea de a intra vizita cu muzee și monumente din vestita capitală imperială, Viena, lucru care mi-a deschis orizontul și din perspectiva profesorului de istorie și nu numai a celui interesat de crearea de soft educațional.

 

VALORIZAREA COMPETENŢELOR DOBÂNDITE ÎN CADRUL STAGIULUI

După finalizarea acestui stagiu şi în colaborare cu specialişti IT, a fost creată o platformă eLearning pe situl şcolii Ion Creangă (https://moodle.scoala-ion-creanga.com ) pe care elevii şcolii o pot deja accesa.

 

 prof. Iuliana Asavoaie