Resurse materiale

Prin efortul conducerii şcolii, al colectivului de cadre didactice şi al personalului auxiliar, al părinţilor elevilor, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi şi al Primăriei Municipiului Iaşi şcoala noastră a devenit în timp o instituţie modernă care asigură condiţii optime de studiu pentru elevii ei.

Şcoala „Ion Creangă” este formată dintr-un singur corp de clădire, aflat în reparaţii capitale pentru perioada 2010 - 2011: renovarea instalaţiilor (sanitare, termice, electrice), schimbarea tâmplăriei, pardoselii şi reabilitare termică.

Cele 20 săli de clasă au următoarele destinaţii:

- 16 săli de curs (11 pentru clasele I – IV şi 5 pentru clasele V - VIII) majoritatea dotate cu mobilier nou;

- laborator de fizică-chimie – dotat cu truse de specialitate;

- laborator de informatică dotat cu 12 calculatoare cu acces la Internet şi server AeL, imprimantă, scanner);

- sală de sport amenajată modern – dotată cu aparate corespunzătoare;

- un Club al elevilor – dotat cu tablă interactivă prin sistem Mimio şi alte resurse IT;

Şcoala mai dispune de:

- bibliotecă cu peste 20000 volume şi sală de lectură, calculator şi Internet;

- cabinet psihopedagogic şi de consiliere pentru elevi şi părinţi;

- cabinet metodic;

- cabinet medical;

- contabilitate;

- secretariat;

- cabinet director;

- o curte spaţioasă, asfaltată, cu teren de fotbal în curs de amenjare şi teren de joacă;

- două spaţii verzi îngrijite de elevii şcolii.

În dotarea şcolii mai există: televizoare color; video-player; video-proiectoare, camere foto, radiocasetofoane cu CD-player; staţie de amplificare şi boxe, pianină, retroproiectoare; masă ping-pong; costume naţionale; copiatoare, imprimante etc.