Proiecte europene

Una din marile provocări pentru o şcoală mică, de cartier, cum este şi a noastră, pare a fi accesarea de fonduri europene pentru derularea unor proiecte în parteneriat cu instituţii din alte ţări ale Uniunii Europeane şi nu numai. Până în prezent, școala Ion Creangă a beneficiat de asemenea oportunitate de două ori:

  1. În perioada decembrie 2007 - septembrie 2008, am derulat un proiect transfrontalier Phare CBC în cadrul Programului de Vecinătate România - Republica Moldova, în parteneriat cu Liceul Mihai Eminescu din Chişinău;
  2. În septembrie 2009, am început implementarea unui proiect de parteneriat multilateral în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, componenta Comenius, în colaborare cu şcoli din Bulgaria, Estonia şi Turcia. Acest proiect se derulează încă în şcoala noastră, el finalizându-se în iunie 2011.

Pentru informaţii suplimentare despre activitatea elevilor şi profesorilor şcolii Ion Creangă în cadrul acestor tipuri de proiecte accesaţi subpaginile Proiectul Phare şi Proiectul Comenius.

Pentru informaţii suplimentare despre posibilităţile de accesare a fondurilor europene prin iniţierea de proiecte Phare şi parteneriate multilaterale sau bilaterale Comenius, faceţi click pe link-urile respective.

O posibilitate de colaborare online cu şcoli din alte ţări este oferită de proiectele eTwinning. Deşi mai puţin atrăgătoare deoarece nu presupun şi finanţare nerambursabilă, acest tip de proiecte permit stabilirea de contacte cu diferite şcoli şi punerea bazelor unor viitoare parteneriate pentru care se pot atrage fonduri.

Accesaţi subpagina Proiecte eTwinning pentru vă informa cu privire la activitatea elevilor şi profesorilor şcolii Ion Creangă în acest sens.

Pentru mai multe informatii despre proiectele eTwinning accesaţi eTwinning România sau pagina oficială eTwinning.

În cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, componenta Comenius, subcomponenta Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară, cadrele didactice pot accesa individual fonduri nerambursabile pentru participarea la stagii de formare în diferite ţări ale Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii despre această oportunitate click aici.

În cadrul acestui program, două cadre didactice din şcoala Ion Creangă au beneficiat, în ultimii ani, de fonduri pentru participarea la stagii de pregătire în străinătate: prof. Anca Creţu, limba engleză, în anul 2004 şi prof. Iuliana Asăvoaie, în anul 2010. Pentru informaţii, accesaţi pagina Proiecte formare profesori.